Tân Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy và hướng đi mới của Hạ Viện – Nhiều sự thật được phơi bày