Tản mạn về chuyến thăm Singapore và Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris – Gs. Nguyễn Mạnh Hùng