Điểm báo (RFI) – The Economist : Việt Nam, nền kinh tế mà Covid không thể ngăn chận được – Tham vọng toàn cầu của Trung Cộng