Thời báo Hoàn cầu nói gì về chuyến đi Tàu của TBT Trọng: Ý nghĩa đặc biệt quan hệ Trung-Việt, một số nước lớn không hiểu được