Thời sự Thứ năm 10/11/2022: Ukraine và ASEAN; Putin không dự G20; Tác động bầu cử tại Hoa kỳ; Cập nhật kết quả bầu cử Mỹ.