Thư mời tham dự hội nghị trực tuyến tường trình kết quả và phổ biến PHÁN QUYẾT CỦA TÒA CÔNG LÝ VIỆT NAM