Thư Mời Tham Dự Hội Thảo Trực Tuyến Quốc Tế về tệ nạn tham nhũng ở Nga và Việt Nam

Share this post on:

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi kính mời quý vị tham dự cuộc hội thảo trực tuyến “Countering Autocrats’ and Oligarchs’ Reputation Laundering through Western Institutions” (Chống Lại Hoạt Động Rửa Ô Danh của Bè Lũ Độc Tài và Đầu Sỏ, Thông Qua các Thể Chế Tây Phương), tổ chức bởi Transparency International, American Russian-speaking Association for Civil & Human Rights và Alliance for Vietnam’s Democracy. Quý vị có thể tìm thấy chi tiết về cuộc hội thảo này bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh Dân Chủ ở đây https://globaldemocracycoalition.org/partners-for-democracy-day/ hoặc ở đây https://globaldemocracycoalition.org/countering-autocrats-and-oligarchs-reputation/.

Trọng tâm của cuộc hội thảo là tệ nạn tham nhũng ở các nước Nga và Việt Nam, và sự thật về cuộc chống tham nhũng tại các nước này. Cuộc hội thảo quốc tế này cũng nhằm vạch trần âm mưu của ĐCSVN, qua Nghị quyết 36, để phá hoại các cộng đồng người Việt Quốc Gia ở hải ngoại.

Xin cám ơn quý vị.

Trân trọng,

Ban Điều Hành

COUNTERING AUTOCRATS’ AND OLIGARCHS’ REPUTATION LAUNDERING THROUGH WESTERN INSTITUTIONS

Ngày: 27 tháng 3 năm 2023 (Thứ Hai)

Lúc: 9:00 – 10:30 (EST) hay 15:00 – 16:30 (CET)

RSVP: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvf-utqDorHtYt7HA-Jh8eZrwd6Aw825H_

Diễn giả:

  • Gary Kalman – Giám đốc Điều hành, Tổ chức Minh bạch Quốc tế
  • TS. Dmitri Glinski, Ph.D. – Giám đốc điều hành, ARA
  • Olga Lautman – Nghiên cứu gia điều tra cao cấp & điều phối viên điều tra quốc tế tại Viện Liêm chính Châu Âu (IEI). Trung tâm Phân tích Chính sách Âu Châu (CEPA)
  • Ilya Zaslavsky – Trưởng Underminers.info, dự án nghiên cứu về chế độ đạo tặc thời hậu Xô Viết
  • TS. Nguyễn Quang Nhất Thiên, Ph.D. – Giáo sư Đại học Houston Downtown và Chủ tịch Viện Việt Nam Dân Chủ
  • Cao Thái Hải – Phó Chủ tịch, Đại Việt Quốc Dân Đảng