Thực phẩm siêu chế biến (Ultra-Processed) có liên quan đến ung thư buồng trứng và các bệnh ung thư khác