TIN BUỒN: DUNG KRALL Đặng Mỹ Dung vừa mới qua đời

Share this post on:

Vô cùng thương tiếc báo tin cho các thân hữu chị DUNG KRALL , nhủ danh Đặng Mỹ Dung vừa mới qua đời vào lúc 7giờ tối ngày 23 tháng 3 năm 2023 sau một thời gian bạo bệnh.

Chị DUNG KRALL là tác giả của tác phẩm hồi ký A thousand Tears bằng Anh Ngữ hiện có bán trên Amazon. Bản Việt ngữ Ngàn Gịot Lệ Rơi.

Chị là ân nhân của hơn hàng ngàn gia đình người Việt tỵ nạn khi bước chân tới Atlanta, và những vùng phụ cận, Hoa Kỳ.

Chị là một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu và cản đảm, trung trực đầy nhiệt huyết, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn của người Việt tỵ nạn từ 47 năm nay. Một người phụ nữ ưu tú trong cách đối nhân xử thế.

“Đến khi về chín suối,

Ta xin gửi đá vàng,

Của trăm năm buồn tủi,

Về trả lại nhân gian…”

(Bùi Giáng)

Cầu nguyện cho chị được an nhiên trong cõi Vĩnh Hằng.

Xin phân ưu cùng tang quyến và bạn bè khắp nơi.

Kính bái.

Thân Hữu:

Nguyễn thị Thảo An.

Phan thị Mỹ Hạnh.

Nguyễn thị Thu Hương.

Anh Chị Nguyễn văn Hương

PS. Gia đình không làm tang lễ và tổ chức Viếng Thăm theo di nguyện của chị DUNG KRALL.