Văn hóa, Văn Học, Việt Nam

Tin Buồn: Thi Sĩ NGUYỄN PHÚ LONG đã tạ thế trưa ngày 2 tháng 3 năm 2023

0 Comments

Tin Buồn: Thi Sĩ NGUYỄN PHÚ LONG đã tạ thế trưa ngày 2 tháng 3 năm 2023

tại Richmond, Virginia –  Hưởng thọ 85 tuổi (Ông là thành viên trong Tam-Đa-Thi- Sĩ tại Richmond (tức Bích-Môn-Thành) ,Virginia, USA)

        Cố Thi Sĩ Nguyễn Phú Long (1938-2023)

Trần Quốc Bảo khóc Nguyễn Phú Long

Thôi rồi!…Bạn Nguyễn Phú Long,

Xuôi tay buông bút!… Thong dong về Trời

Nỗi buồn tràn ngập lòng tôi!

Ứa hai hàng lệ, bồi hồi tiếc thương.

Mới rồi, lòng chợt vấn vương,

Gọi phôn, nói chuyện bình thường với nhau.

Ai dè… qua đến hôm sau,

Bị tai biến não, cơn đau bất ngờ!

Bỏ Gia Đình, bỏ Làng Thơ…

Bạn đi vào cõi mộng mơ ngàn đời!

*

Nỗi buồn tràn ngập lòng tôi!

Ứa hai hàng lệ, bồi hồi xót thương!

Kể từ độ mất Quê Hương.

Đời vui còn lại: Văn chương, Bạn bè ,

Mà nay, Bạn cũng chia lìa,

Thơ văn…rồi biết trao về cho ai?

Nỗi niềm vong quốc u hoài,

Ai người tri kỷ, giãi bày tâm tư?

Bạn đi… Đi thực rồi ư?

Ô hay!… Tôi thấy… đời, như chán đời!

*

Nỗi buồn tràn ngập lòng tôi!

Ứa hai hàng lệ, bồi hồi xót xa!

Nhớ bao… “Kỷ niệm Tam Đa”…

Tô phở số một, bình Trà ướp sen,

Quây quần bằng hữu thân quen,

Câu thơ xướng họa, thơm men rượu nồng.

Chuyên đời mới đó… đã không!

Than ôi! Bạn Nguyễn Phú Long đi rồi !!!

Nỗi buồn tràn ngập lòng tôi!

Ứa hai hàng lệ, bồi hồi khóc thương.

          Trần Quốc Bảo

                  Richmond, Virginia

             Địa chỉ điện thư của tác giả:

          quocbao_30@yahoo.com


   Kính hoạ Tiễn Biệt Nhà Thơ NGUYỄN PHÚ LONG

    qua Thơ Trần Quốc Bảo khấp bái cố chiến hữu 
            Thay lời THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

          THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

cùng Tang quyến cố Thi Sĩ NGUYỄN PHÚ LONG. 

                         CMN

Được tin cụ NGUYỄN PHÚ LONG

Mới vừa cất bước ruổi rong cõi Trời

Bạn thơ một thủa cùng tôi

Nay thì chẳng có tái hồi thân thương

Thơ thì hoa lá tơ vương

Nhưng trong ngôn ngữ rất thường kính nhau

Đành rằng kẻ trước người sau

Lão niên ai đoán buồn đau mà ngờ

Cụ đi thanh thản hồn thơ

Chúc hương linh cụ huyền mơ tạ Đời. 

Bài trên xướng hoạ xong rồi

Đôi dòng xin ngỏ mấy lời tiếc thương

Người đi vắng mặt cố hương

Muôn sau tình tự văn chương lưu đày

Dẫu rằng mở rộng vòng tay

Vẫn chưa có được một ngày hồi quy

Nhớ câu quang phục còn ghi

Viết vào chéo áo những gì hoài mong

PHÂN ƯU CỤ NGUYỄN PHÚ LONG

CHIA BUỒN TANG QUYẾN nối vòng tâm hương …

   Los Angeles  6 – 3 – 2023

             CAO MỴ NHÂN 

Gửi từ CAO MỴ NHÂN Yahoo

Tags from the story:
Written By

thoisu 02