Tin đặc biệt: Hạ viện thông qua việc cắt giảm ngân sách lớn nhất trong lịch sử

Share this post on:

Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua việc cắt giảm ngân sách chi tiêu lớn nhất trong lịch sử Mỹ, chủ tịch Hạ Viện Kevin McCarthy vừa twitt trên mạng, ông nói:

TIN NỔI BẬT: Hạ viện vừa thông qua đợt cắt giảm chi tiêu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

“Đó không phải là cách bạn bắt đầu. Đó là cách bạn kết thúc. Mỗi tuần, chúng tôi đã đứng lên bảo vệ công chúng Mỹ…Tối nay, tôi hy vọng chúng tôi đã chứng minh cho các bạn thấy một lần nữa rằng chúng tôi đặt công dân Mỹ lên hàng đầu.” – @SpeakerMcCarthy về Đạo luật Trách nhiệm Tài khóa.

Dân biểu Burgess Owens phat biểu qua twitter:

“Đạo luật Trách nhiệm Tài chính, khoản giảm thâm hụt lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, khôi phục lại sự lành mạnh về kinh tế trong Hạ viện. Trong khi nó không bao gồm mọi thứ mà @HouseGOP đấu tranh cho, sự thỏa hiệp này ngăn chặn thói quen chi tiêu của Washington làm phá sản con cháu chúng ta.

Đạo luật Trách nhiệm Tài chính, giảm thâm hụt tài chánh lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, khôi phục lại sự lành mạnh về kinh tế trong Hạ viện. Mặc dù nó không bao gồm mọi thứ mà @HouseGOP đã đấu tranh để đạt được, nhưng sự thỏa hiệp này sẽ ngăn thói quen chi tiêu của Washington có thể khiến con cháu chúng ta phá sản.
  • Ngăn chặn DC tiêu xài phung phí
  • Giảm sự bành trướng của Washington
  • Chận 5 ngàn tỷ thuế của TT Biden
  • Thu hồi hàng tỷ không dùng của quỹ Covid
  • Loại bỏ tiền trao cho đội thuế vụ mới
  • Cung cấp ngân quỹ của chương trình cho người già, cựu quân nhân, an ninh quốc gia

XEM THÊM:

Hoa Kỳ: Hạ viện thông qua dự luật về mức trần nợ với cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng, chuyển dự luật lên Thượng viện