Tin tức thế giới ngày Chủ nhật 22 tháng 8 năm 2021 – Võ Thái Hà tổng hợp