Tin tức thế giới ngày Thứ ba 08 tháng 6 năm 2021 – Võ Thái Hà tổng hợp