Tin tức thế giới ngày Thứ bảy 17 tháng 7 năm 2021 – Võ Thái Hà tổng hợp