Tin tức thế giới ngày Thứ bảy 24 tháng 7 năm 2021 – Võ Thái Hà tổng hợp