Tin tức thế giới ngày Thứ hai 16 tháng 8 năm 2021 – Võ Thái Hà tổng hợp