Tin tức thế giới ngày Thứ năm 08 tháng 7 năm 2021 – Võ Thái Hà tổng hợp