Tin tức thế giới ngày Thứ sáu 18 tháng 6 năm 2021 – Võ Thái Hà tổng hợp