Tin tức thế giới ngày Thứ sáu 23 tháng 7 năm 2021 – Võ Thái Hà tổng hợp