Tin tức thế giới ngày Thứ tư 28 tháng 7 năm 2021 – Võ Thái Hà tổng hợp