cộng đồng, Việt Nam, Xã Hội

TNS Janet Nguyễn Được Bổ Nhiệm Phụ Trách Nhiều Uỷ Ban Trong Khóa Họp Lập Pháp 2023-2024 của TB California

0 Comments

Từ văn phòng của TNS TB California Janet Nguyễn

FOR IMMEDIATE RELEASE                   Natalya Hardin (916) 307-7005 
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Được Bổ Nhiệm Trọng Trách Trong Các Uỷ Ban Cho Phiên Họp Lập Pháp 2023-2024

SACRAMENTO, CA – Tuần trước, Chủ Tịch Thượng Viện Tiểu Bang California đã công bố nhiệm vụ của Ủy Ban Thượng Viện cho Phiên Họp Lập pháp 2023-2024. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (Điạ Hạt-36) đã được bổ nhiệm làm Chủ Tịch Ủy Ban Đảng Cộng Hòa California và được Thượng Viện Tạm Thời bổ nhiệm để phục vụ trong các ủy ban thường trực sau đây: Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu, “Trong trọng trách là Phó Chủ Tịch được bổ nhiệm trong nhiều ủy ban, tôi rất vinh hạnh và mang nghĩa vụ quan trọng bảo đảm các ưu tiên của người dân California được phản ảnh trong công việc của chúng tôi vì các ủy ban này có thẩm quyền định hình các chính sách và lập pháp cho tất cả người dân California.” 

Phó Chủ Tịch Ủy Ban Kinh Doanh, Nghề Nghiệp và Phát Triển Kinh Tế: Quyền định hình tất cả các dự luật liên quan đến các hoạt động và quy định kinh doanh, nghề nghiệp ngoài trừ các dự luật liên quan đến cưỡi ngựa, đồ uống có cồn, dầu mỏ, khai thác mỏ, địa nhiệt hoặc các ngành lâm nghiệp.

Phó Chủ Tịch Ủy Ban Bầu Cử và Sửa Đổi Hiến Pháp: Quyền định hình các dự luật liên quan đến bầu cử và sửa đổi hiến pháp, các biện pháp bỏ phiếu, Đạo Luật Cải Cách Chính Trị năm 1974 và các quan chức được bầu.

Phó Chủ Tịch Ùy Ban Y Tế: Quyền định hình các dự luật liên quan đến y tế công cộng, các quy định về chăm sóc sức khỏe, lạm dụng rượu và ma túy, sức khỏe tâm thần, bảo hiểm y tế công và tư và chăm sóc có quản lý, an toàn thực phẩm, cấp phép cơ sở y tế, thuốc theo toa và các dịch vụ y tế khẩn cấp.

Phó Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Hiểm: Quyền định hình các hóa đơn liên quan đến bảo hiểm, bồi thường, bảo đảm và các thỏa thuận bảo hành.

Ủy Ban Ngân Hàng và Cơ Quan Tài Chính: Quyền định hình các hóa đơn liên quan đến các cơ quan tài chính và ngân hàng, cho vay và dịch vụ có bảo đảm và không có bảo đảm, và các tập đoàn. 

Ủy Ban Chất Lượng Môi Trường: Quyền định hình các dự luật liên quan đến chất lượng môi trường, chất lượng không khí, chất lượng nước, biến đổi khí hậu, Đạo Luật Chất Lượng Môi Trường California (CEQA), quản lý chất thải, thuốc trừ sâu và các vật liệu nguy hiểm.

Ủy Ban Cơ Quan Chính Phủ: Quyền định hình các dự luật liên quan đến tổ chức chính phủ tiểu bang, trò chơi công cộng, Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia, quản lý các trường hợp khẩn cấp về an toàn công cộng và ứng phó với thảm họa cũng như luật cho phép sử dụng các vùng đất do nhà nước kiểm soát.

Ủy Ban Vận Chuyển: Xem xét các vấn đề liên quan đến chính sách giao thông vận tải, kinh phí, ngân sách và các nguồn doanh thu để tài trợ cho giao thông vận tải. Thành viên ủy ban là điều cần thiết cho hiệu quả của chính phủ. Trong mỗi nhiệm vụ này, các thành viên sẽ sử dụng kiến thức chuyên môn để có thể xem xét các hướng hành động tốt hơn cho Thượng Viện thông qua nghiên cứu, soạn thảo, xem xét và đề xuất luật. ###
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được bầu vào năm 2022 với tỷ lệ rất cao và hiện đại diện Địa Hạt Thượng Viện 36 bao gồm Huntington Beach, Garden Grove, Newport Beach, Corona Del Mar, Westminster, San Clemente, Capistrano Beach, Fountain Valley, Buena Park, Dana Point, Seal Beach, Surfside, Laguna Beach, Stanton, La Palma, Los Alamitos, Cerritos, Artesia và Hawaiian Gardens và các thành phố chưa hợp nhất Midway City và Rossmoor. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trước đây đã từng là Nghị Viên Hội Đồng Thành phố, Giám Sát Viên Quận Cam, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Địa Hạt 34, và Dân Biểu Tiểu Bang Điạ Hạt 72.

Nhận được từ văn phòng của TNS Janet Nguyễn

Written By

thoisu 02