THƠ TRANG CHÂU: HÀNH TRANG CUỐI ĐỜI

Share this post on:
unnamed-2 copy.jpg

HÀNH TRANG CUỐI ĐỜI

——–
Một đêm nằm mộng hồn ta hỏi:

Tính sổ đời ngươi tạm đủ chưa

Rũ áo phong sương về cõi tịnh

Hay còn mang nặng kiếp đong đưa

Đong đưa ta vẫn đong đưa mãi

Phần số lênh đênh đã mấy mùa

Chân dẫu muốn dừng, tâm vẫn giục

Đường trần ta đội nắng cùng mưa

Ta lỡ trót sinh giàu cảm lụy

Yêu người ta giữ hẹn thề xưa

Ai đem thương nhớ bàn hơn thiệt

Cân nhắc thành chi chuyện bán mua

Thế sự ta chưa hề trốn mặt

Sá gì ai kẻ thắng người thua

Ta ghim ước nguyện vào tim óc

Làm dân yêu nước hơn làm vua

Ta bảo hồn ta bình tâm đợi

Non nước đang mùa sóng gió khua

Một mai sáng đẹp bình minh lại

Thế giới quanh ta hết lọc lừa

Ta vỗ tay và hồn nhiên hát

Tìm vui trong thiếu để mong thừa

Nghe trong xa vắng mùi hương cũ

Trong giá băng tìm bóng nắng trưa
TRANG CHÂU

unnamed-8.jpg