Truyền hình VNHN ngày 9/4/2021: Quốc Hội Mỹ đưa ra chiến lược đối phó với «thách thức» TC