Túc cầu thế giới 2022: Tổng số tiền thưởng tại World Cup 2022 tăng hơn các năm trước