Bình luận, Cách mạng, Cách Mạng Việt Nam, Lịch sử, Thời sự, Việt Nam, Yên Báy

Tưởng Niệm lần thứ 93: Tinh Thần Yên Báy Bất Diệt!

0 Comments

17/6/2023 – https://vietquoc.org/

Ngày 17 tháng 06 năm 1930 anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học, đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng và 12 đồng chí lên đoạn đầu đài tại địa danh Yên Báy đền nợ nước trong đại cuộc đánh đuổi thực dân Pháp dành độc lập dân tộc. Đã 93 năm, hào khí và tinh thần Yên Báy vẫn mãi mãi vang vọng trong lòng người dân Việt.  Lòng yêu nước không phai mờ theo thời gian “Tinh Thần Yên Báy Bất Diệt”:

Audio để xướng danh tưởng niệm 13 anh hùng dân tộc VNQDĐ đã hy sinh 17-06-1930

13 Anh hùng liệt sĩ VNQDĐ Vị Quốc Vong Thân tuần tự lên đoạn đầu đài với tiếng hô:
“Việt Nam Muôn Năm”


 1. Bùi Tử Toàn,
 2. Bùi Văn Chuẩn,
 3. Nguyễn An,
 4. Hà Văn Lạo,
 5. Đào Văn Nhít,
 6. Ngô Văn Du,
 7. Nguyễn Đức Thịnh,
 8. Nguyễn Văn Tiềm,
 9. Đỗ Văn Sứ,
10. Bùi Văn Cửu,
11. Nguyễn Như Liên,
12. Phó Đức Chính.
13. Nguyễn Thái Học

Written By

thoisu 02