Tương quan lực lượng giữa đồng minh của Nga và Ukraine trong cuộc chiến hiện nay

Share this post on:

AI LÀ ĐỒNG MINH CỦA 2 PHE TRONG CUỘC CHIẾN

Hoàng Độ tổng hợp

Để có được một cái nhìn tổng thể tương quan lực lượng giữa hai phe lâm chiến tại Ukraine, hoặc đồng minh trong cuộc chiến hiện nay do Nga phát động nhằm thôn tính Ukraine, chúng tôi xin tổng kết tổng sản lượng quốc gia (GDP) và ngân sách Quốc Phòng của hai phe trên thế giới theo Wikipedia mới nhất


TỔNG SẢN LƯỢNG QG GDP VÀ NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG

Hoàng Độ

TỔNG KẾT:

Đồng Minh của Ukraine: Tổng sản lượng quốc gia GDP là 51 ngàn 585 tỷ USD. Ngân sách quốc phòng: 1,316.7 tỷ USD (1 ngàn 316 tỷ USD)

Đồng Minh của Nga: TSL GDP 3 ngàn 161 tỷ USD. Ngân sách quốc phòng: 105.83 tỷ USD.


CHI PHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN THẾ GIỚI

Wikipedia

Về vũ khí hạt nhân (Nguyên tử), xin xem ở đây: Tình trạng sở hữu vũ khí nguyên tử trên thế giới hiện nay

Hoàng Độ tổng hợp