Tường thuật: Cộng Đồng NVQG tham gia buổi “Diễn Hành Di Sản Văn Hóa Á Châu”