Tôn giáo, Việt Nam

Tùy viên Chính Trị Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. HCM thăm Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHVNTN 

0 Comments

14/9/2022

VNTB – Tùy viên Chính Trị Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. HCM thăm Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHVNTN 

Vào lúc 9 giờ sáng nay, 13/09/2022, ông Rustum Nyquist Viên Chức Chính Trị Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh, và Cô Thùy Linh,Thông dịch viên, đến Chùa Từ Hiếu Quận 8, viếng thăm Quý Hòa Thượng trong Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN. Ông Rustum Nyquist, mới nhận nhiệm sở thay người đồng nhiệm, ông Gaetan vừa hết nhiệm kỳ.

Tiếp Đoàn gồm có:

Hòa Thượng Minh Tâm, Viện Chủ Chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai, Hòa Thượng Thiện Minh, Thiền Thất Lộc Uyển, Hóc Môn, Hòa thượng Nguyên Lý, Trụ Trì Chùa Từ Hiếu, Quận 8, Sài-Gòn.

Sau khi giới thiệu thành phần tham dự, ông Rustum cảm ơn quý Hòa Thượng đã bỏ thời giờ quí báu tiếp đón,tạo nên sự thông cảm, hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn. 

Hòa Thượng Nguyên Lý, đại diện Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN, nhờ ông Rustum chuyển lời:

1) Cảm ơn Chính phủ và nhân dân Mỹ đã hỗ trợ cuộc vận động cho nhân quyền, tự do tôn giáo của GHPGVNTN để được cộng đồng văn minh trên thế giới nghe đến.

2) Cảm ơn Chính phủ Mỹ đã có những tác động tích cực đến những vi phạm các quyền tự do căn bản của con người ở Việt Nam.

3) Kính nhờ Ngài Lãnh sự chuyển lời thăm hỏi của Chư tôn đức trong Giáo hội đến các Phật tử và đồng bào gốc Việt[tại KH], cầu mong tất cả cùng hội nhập xã hội dân chủ tự do đồng thờ góp phần với đồng bào trong nước, vận động cho các quyền tự do căn bản của con người được tôn trọng.

4) Cảm ơn ông Rustum và cô Thùy Linh đã đến thăm. Cầu chúc Ngài Lãnh sự cùng các Viên chức trong Tòa Lãnh Sự, có nhiều sức khỏe và hoàn thành sứ mạng, mang lại sự hiểu biết,thông cảm giữa nhân dân hai nước.

Ông Rusum hỏi về lập trường của GHPGVNTN, khi nào tổ chức Đại Hội để hoàn thành Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo? 

Hòa Thượng Minh Tâm dựa theo bản Trân Trọng Công Bố của Hội Đồng Giáo phẩm Trung Ương  ngày 01/09/2022, trả lời : “ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không phải là hiệp hội thế tục, do đó không tự đăt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyền lực thế tục nào, không hành đạo và hoằng đạo theo bất cứ định hướng, ý thức hệ nào…”

[vì vậy] khi nào đủ duyên sẽ tổ chức Đại hội GHPGVNTN

Ông hỏi thêm về những khó khăn về sinh hoạt GHPGVNTN, và Chùa nào trong GH bị khó khăn?

Hòa Thượng Thiện Minh trả lời, “Tất cả mọi sinh hoạt mang danh nghĩa GHPGVNTN đều khó khăn, thí dụ như cứu trợ dân nghèo, đồng bào thiên tai bão lụt hay hỗ trợ đồng bào bị Covid-19 cũng vậy.., muốn cứu trợ,thì đừng bao giờ nhân danh GHPGVNTN.”

Gần đầy, có 02 Chùa bị khó khăn, đó là Chùa Thiên Quang, Bà Rịa Vũng Tàu  và Thiền Thất Lộc Uyển, Quận Hóc Môn, Sài Gòn.

Cuối cùng, HT Nguyên Lý gửi bản TRÂN TRỌNG CÔNG BỐ số: 01/VTT/HĐGPTU/TC  cho ông Rustum về nghiên cứu thêm.

Anh Viên chức Chính Trị Rustum và cô Thùy Linh ra về lúc 10 giờ 30.

Cuộc viếng thăm đầy đạo vị và cảm thông …

Công Bố của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Viện Tăng Thống ] số: 01/VTT/HĐGPTU/TC :

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Viện Tăng Thống

Phật lịch 2566 Số 01/VTT/HDGPTW/TC

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG

TRÂN TRỌNG CÔNG BỐ

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trong lời mở đầu của Hiến Chương, đã nêu rõ: “Công bố lý tưởng hòa bình của Giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Nam Tông và Bắc Tông tại Việt nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

“Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc.

“Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp có chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt nam.”

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam không phải là một hiệp hội thế tục, do đó, không tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyền lực thế tục, không là công cụ bảo vệ sự tồn tại của bất cứ xu hướng chính trị, của bất cứ tổ chức thế tục nào; không hành đạo, hoằng đạo theo bất cứ định hướng ý thức hệ nào; duy chỉ một định hướng duy nhất: Thập phương Bạc-già-phạm nhất lộ Niết-bàn môn; một cứu cánh duy nhất là giải thoát.

Các thành viên trong hàng giáo phẩm không là thành viên của bất cứ tổ chức, đoàn thể thế tục nào. Cộng đồng đệ tử Phật duy nhất là cộng đồng Bốn Chúng, được thiết lập bởi Đức Thích Tôn bằng Pháp và Luật thiện thuyết.

Cộng đồng bốn chúng đệ tử Phật, trong hiện tại, hành đạo và hoằng đạo giữa các cộng đồng dân tộc trong một thế giới đang bị bao phủ trong hận thù, nghi kỵ, điên đảo tranh chấp quyền lực, danh vọng, lợi dưỡng. Trong một thế giới đảo điên, với sự phổ biến chóng mặt của các phương tiện truyền thông toàn cầu; xoay vần giữa những nhiễu loạn thông tin, trí ngu đồng đẳng, thực giả khó phân, chánh kiến tà kiến không phân biệt, Phật thuyết, ma thuyết đồng giá. Và, trong một đất nước trải qua 20 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn, dù được biện minh hay lý giải bằng bất cư lý luận gì: vì một xã hội tiến bộ được định hướng theo ý thức hệ gì, duy tâm, duy vật hay duy linh các thứ, thì thực tế không thể phủ nhận đối với ai còn đủ lương tri để nhìn lại lịch sử dân tộc, hòa bình và thống nhất đã đẩy dân tộc dấn sâu vào hận thù, nghi kị kéo dài trên nửa thế kỷ vẫn chưa có dấu hiệu hòa dịu. Trong một thế giới như vậy, một đất nước như vậy, chúng đệ tử Phật, trực tiếp hoặc gián tiếp, có ý thức hay không ý thức, dễ bị cuốn hút trong vòng xoáy của danh vọng và lợi dưỡng, đã minh giải những giá trị chân thật được tác thành bởi Minh và Hành xuất thế bằng những giá trị thế tục; từ nơi đó khoét sâu và làm vỡ cộng đồng hòa hiệp mà đức Thích Tôn đã thiết lập bằng Pháp và Luật thiện thuyết.

Tự thể bị tổn thương, cùng với tác động ngoại tại bởi những thông tin nhiễu loạn, sự phân hóa nội bộ càng lúc càng trầm trọng, cho đến lúc, vô khả nại hà, đức Đệ ngũ Tăng thống đã ban hành quyết định lịch sử: giải thể toàn bộ nhân sự và đình chỉ mọi hoạt động Viện Hóa Đạo, đồng thời với Di chúc quyết định Ủy thác quyền điều hành Viện

Written By

thoisu 02