Vaccin Sinovac (Trung Cộng) chỉ hiệu nghiệm 3% sau liều thứ nhất (Theo một nghiên cứu)