Video họp báo kết quả vụ kiện phỉ báng tại Bắc California: Nghị viên Nguyễn Tâm vs nhà báo Kiêm Ái

Share this post on:

Nghị viên Nguyễn Tâm thành phố San Jose kiện nhà báo Kiêm Ái về tội phỉ báng, bôi lọ.

Nhà báo Kiêm Ái bị phạt 10,000 đô la và trả chi phí.