Văn hóa, Văn Học

VIDEO THƠ TRANH NHẠC – NÓI VỀ THƠ – Lưu Nguyễn Đạt

0 Comments

XIN CHIA SẺ CÙNG QUÝ VỊ QUÝ BẠN

VIDEO THƠ TRANH NHẠC 

THUMBNAIL.NÓI VỀ THƠ FEB 2023.jpg

NÓI VỀ THƠ – Lưu Nguyễn Đạt

Lời & Tranh: LƯU NGUYỄN ĐẠT

Video Design: LUUDAT

DAHA PRODUCTIONS 2023

image.png

Tags from the story:
Written By

thoisu 02