Việt Nam chống dịch: Chạy khỏi Sài Gòn bị phong tỏa để về quê tỵ nạn dịch bệnh Vũ Hán-2019