Xử tù một người đang tình trạng hạn chế năng lực nhận thức – Cát Tường