Đời sống, Thơ, Thời sự, Văn hóa, Văn Học

Xuân nhớ bạn – Nhất Hùng

0 Comments
happy-new-year-2023-champagne-gif.gif

XUÂN NHỚ BẠN

Hoa Đô trời lất phất mưa bay

Mấy chục niên rồi cứ chốn này

Viễn xứ mơ màng xuân hội ngộ

Tha hương luyến nhớ tết sum vầy

Quê người cũng tạch đùng lân pháo

Đất khách vẫn vàng rực cúc mai

Nhà có đủ trà thơm rượu ngọt

Thiếu là thiếu bạn để cùng say

unnamed-2.png

Nhất Hùng

Written By

thoisu 02