Sức khỏe, đời sống: Món canh rau của một bác sĩ nổi tiếng Nhật Bản giúp tăng kéo dài tuổi thọ