Ban Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali kiểm phiếu tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali.

Share this post on:

 Mời xem Hãy click vào đây :

https://photos.app.goo.gl/PmDcR5eXyfNjgruk7

Phóng Sự Cộng Đồng : 

Vào ngày chủ nhựt 13 tháng 8 năm 2023 tại Trụ sở Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị (KHCTNCT)

Ban Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali (Xin được viết tắt là BBC) tổ chức kiểm phiếu và đếm phiếu để xác nhận Liên Danh thắng cử.

Lúc 9 giờ sáng mọi người đến tập trung tại Trụ Sở khang trang của KHCTNCT khá đông đủ, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện từ rất sớm của anh Chủ Tịch Khu Hội Mai Khuyên, Luật Sư Nguyễn Bích Trưởng Ban Bầu Cử, Anh Tony Đinh CEO 21 Century Inc, Cô Maria Giám Đốc Điều Hành Việt Nam Nhật Báo và Vì Dân Media, Cựu Thiếu tá CSQG Phan Quang Nghiệp, Cựu Thiếu Tá CSQG Trần Đức Túc ,Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Dũng, Chị Dung và Anh Dũng Hải Quân, Cô Phan Hà, Biệt Động Quân Trần Song Nguyên, Chiến Hữu Văn Tuấn TQLC, Anh Lam Sơn , Chị Sơn Loan Biệt Đoàn Văn Nghệ Gio Linh, Anh Phát Kiên TQLC, Anh Trần Sơn Cảnh Sát Quốc Gia, Anh Hoàng Trọng Đức Vỏ Bị Quốc Gia, cùng với sự có mặt của Liên Danh 1 Đoàn Kết Xây Dựng và Phát Triển Anh Triệu Hà, Cô Cao Diễm Đoan Trang, Liên Danh 2 Vì Cộng Đồng Cho Cộng Đồng Thụ Uỷ là Cô Tina Thúy Hằng (vắng mặt vì có công việc tại Nam Hàn) và Niên Trưởng Nguyễn Văn Lợi, Liên danh 3 Tiếng Nói Người Việt Bắc Cali do Anh Huỳnh Hải Thụ Uỷ và Anh Dương Hạ Phong TQLC.

Đúng 11 giờ Nghi thức chào Cờ khai mạc do chiến Hữu Trần Song Nguyên điều hợp trong không khí trang trọng. Luật Sư Bích mở đầu buổi kiểm và đếm phiếu đã trình bày trước cử tọa về cơ chế của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali với tên Mỹ là : 

                          THE UNITED VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY of NORTHERN CALIFORNIA  

   Website  :                                 WWW.CONGDONGVIETMYCA.ORG

Kế tiếp Luật Sư Nguyễn Bích trình bày về cơ chế hình thành Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali cùng với vai trò rất quan trọng của Hội Đồng Đại Biểu, mà đã được thành lập trước khi Bầu Ban Đại Diện bên cạnh đó là một Foundation quản trị các vấn đề tài chánh chi thu cho các công tác chính trị trong tương lai.

LS Bích là người chịu trách nhiệm thu các thùng phiếu, niêm phong , các phong bì phiếu được gửi về BBC từ các nơi qua Bưu Điện , hoặc giao tận tay, để bảo đảm tính minh bạch và trong sáng, đích thân Luật Sư Nguyễn Bích đã mang các thùng phiếu đã được niêm phong và phong bì phiếu đến Trụ Sở KHCTNCT Bắc Cali để BBC khui ra và kiểm phiếu, đếm phiếu trước sự hiện diện của toàn thể Quý Vị trong BBC cũng như các Liên Danh hiện diện.

Sau khi kiểm phiếu , loại ra các phiếu bất hợp lệ, tổng kết các số phiếu được kiểm và đếm. Tất cả các Đại Diện các Liên Danh đồng ký vào một giấy xác nhận về cuộc bầu phiếu minh bạch trong sáng và công chính, cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại về sau.

Suốt 4 tiếng đồng hồ kiểm và đếm  cũng như phân loại phiếu bầu cho từng liên danh  với kết quả theo thứ tự:  Liên Danh số 1 đứng đầu bảng, kế đến là Liên Danh số 3 và cuối cùng là Liên Danh số 2.

Ban Bầu Cử công bố :

Liên Danh thắng cử là Liên Danh số 1 với danh xưng Đoàn Kết Xây Dựng Phát Triển do Anh Triệu Hà Thụ Ủy và cô Cao Diễm Đoan Trang.

Kể từ lúc chấp nhận sự thắng cử Liên Danh 1 sẽ xúc tiến thành lập các vị trí then chốt đảm nhiệm việc điều hành Ban Đại Diện trong tương lai để phục vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn CS một cách hữu hiệu.

Buổi kiểm , đếm phiếu  công bố Liên Danh thắng cử kết thúc vào lúc 4:30 cùng ngày.

Ban Bầu Cử Cộng Đồng Việt Mỹ đồng thời thông báo sẽ tổ chức một cuộc Họp Khoáng Đại Hội Đồng Đại Biểu vào lúc 10AM ngày 27 tháng 8 năm 2023 tại Thư Viện Tully  địa chỉ: 880 Tully Road San Jose CA 95122.

 Trân Trọng.

JimmyPhan.