Video Diễn Đàn Liên Kết QNHN ngày 21/8/2023: Sự thật về chủ nghĩa cộng sản *Nga Bắc Hàn liên minh quân sự *Cộng Đồng Người Việt QG Liên Bang Hoa Kỳ

Share this post on:

Chương trình gồm:

  • Thời sự tuần qua: Bắc Hàn Nga liên minh quân sự – Ấn Độ Thái Bình Dương và Aukus – Mỹ, Nhật, Nam Hàn họp thượng định
  • Ảo vọng và sự thật về Xã hội chủ nghĩa tức Chủ nghĩa Cộng sản: Giết chết 100 triệu người – Chủ nghĩa CS sụp đổ..
  • Giới thiệu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.

Xin bấm để xem:

https://youtu.be/xHel1lRiIMY

Dien Dan Lien Ket 2023-08-21_10-10-14.png

https://youtu.be/xHel1lRiIMY