Bầu cử chủ tịch Hạ viện: Qua cuộc bầu lần thứ 12, và 13 Dân biểu McCarthy còn thiếu 4 phiếu để trở thành chủ tịch hạ viện

Share this post on:
Cspan

Giờ chót: Sau bầu lần 13, DB McCarthy vẫn chỉ được 214, còn thiếu 4 phiếu. Cuộc bầu lần thứ 14 đang chờ quyết định. Cuối cùng, hội nghị quyết định sẽ họp lại vào lúc 10 đêm thứ Sáu để tiếp tục. HD Press


Virginia Aabram, Phóng viên Quốc hội 06 Tháng Một, 2023 1 giờ 30 ET

Sau nhiều ngày đàm phán với 20 thành viên trong đảng Cộng Hòa từng chống ông trở thành Chủ Tịch Hạ viện, cuối cùng kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Kevin McCarthy McCarthy (R-CA) đạt khả quan hơn nhưng vẫn chưa đạt được 218 phiếu ở lần bỏ phiếu thứ 12.

Khởi đầu cuộc bầu lần thứ 12, it nhất năm thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ McCarthy. Những người này đã thay đổi ý định sau khi nhà lãnh đạo GOP đưa ra một số nhượng bộ, gồm có: Dân biểu Sanford Bishop (R-NC), Josh Brecheen (R-OK), Andrew Clyde (R-GA), Michael Cloud (R-TX) và Byron Donalds (R-FL) đã ủng hộ McCarthy mà trước đây họ đã phản đối ông trong 11 vòng đầu tiên.

Cuối cùng, hầu hết những người chống đối đã thay đổi và bầu cho ông. Kết quả McCarthy được 214 phiếu, dân biểu dân chủ 212 phiếu.

Sau khi chấm dứt bỏ phiếu lần thứ 12, ông McCarthy chỉ còn thiếu 4 phiếu là trở thành chủ tịch. 7 đảng viên CH bầu cho dân biểu khác.

Hạ viện sẽ tái nhóm vào chiều 6 tháng 1 để tiếp tục.

Theo The Washington Examiner


Tin của BBC News:Tóm lược

  1. Dân biểu Cộng hòa Kevin McCarthy nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn cho vị trí lãnh đạo hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ nhưng không đạt được đa số (cần 218)
  2. Mười bốn đảng viên Cộng hòa trước đây đã từ chối đề cử của ông giờ đã ủng hộ ông làm Chủ tịch Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 12 trong tuần này.
  3. Họ là một phần của nhóm 20 dân biểu chống đối thuộc cánh hữu đã phản đối đề cử của ông trong bốn ngày qua
  4. McCarthy đã tiếp tục nhượng bộ họ nhưng đã không giành được tất cả, buộc phải đi đền cuộc bỏ phiếu lần thứ 13.
  5. Bế tắc có nghĩa là một số chức năng chính của Hạ viện như thành lập các ủy ban và tuyên thệ các thành viên mới đang bị đình trệ
  6. Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 11 khi Đảng Dân chủ nắm giữ thượng viện, Thượng viện

McCarthy cần bao nhiêu phiếu nữa?