TT Biden tuyên bố nhiễm Covid-19 – AP news)

TT Biden xét nghiệm dương tính với COVID-19 : Một bác sĩ bệnh truyền nhiễm giải thích những rủi ro và phương pháp điều trị có sẵn cho tổng thống 79 tuổi