Pandas, fentanyl và Đài Loan – những vấn đề rút ra từ cuộc gặp giữa Biden và Tập