Thế Lữ  Dưới đây là bản đầu in năm 1935: (Lời con hổ ở vườn Bách thú)Tặng Nguyễn Tường Tam Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,Ta nằm dài, trông ngày tháng dần ‡ qua.Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,Giương mắt bé diễu oai ‡ rừng thẳm,Nay bị sa cơ, ‡ nhục nhằn tù hãm,‡ Làm một trò lạ mắt, thứ đồ chơi.‡ Bị ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,Với...

1236