Xem thêm Điểm tin Thứ năm 06/04/2023: *Chủ tịch McCarthy tiếp Tổng thống Đài Loan * Vụ án của ông Trump *  Toàn quyền Úc gặp tứ trụ Việt Nam

Share this post on:

https://drive.google.com/drive/folders/18krWA-fgkcJVP_5e3acUHuxLhykF0065?usp=share_link

1- Chủ tịch McCarthy tiếp Tổng thống Đài Loan, thách thức Trung Quốc

Bình Phương /SGN
05/4/2023

https://docs.google.com/document/d/1Mxm1Evbqeg5i45QZRfTtE6G9oHaCxa5J/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- John Pomfret và Matt Pottinger * -Tập Cận Bình đang chuẩn bị Trung Quốc cho chiến tranh

Nguồn: John Pomfret và Matt Pottinger, “Xi Jinping Says He Is Preparing China for War,” Foreign Affairs, 29/03/2023

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

https://docs.google.com/document/d/1IV_YsJiAas_NCHLTAIh4XRMk7-WbhwPW/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Luật sư của ông Trump dự đoán vụ án sẽ không được đưa ra xét xử trước bồi thẩm đoàn

Tác giả Jack Phillips

https://docs.google.com/document/d/1YKj-4kVLIp_i3K-XDfmSPKWXS4pxlSSU/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Nguyễn Kim : Đảng Dân Chủ Đã Lạm Dụng Quyền Lực Để Triệt Hạ Cựu TT Trump

https://docs.google.com/document/d/13DCsQr911V3lp2y1WAFfUv5K3gcbWztq/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Toàn quyền Úc gặp tứ trụ Việt Nam, hy vọng gì về vấn đề nhân quyền và xã hội dân sự?

BBC News

https://docs.google.com/document/d/1EMmhunWDuXpb5isH-zbYcsEEEnaGEyt8/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Tuấn Khanh – Hội An thu tiền vào phố: Tư cách nào để gọi nhau là đồng bào?

https://docs.google.com/document/d/1ZU4zo6DnoIqrdovWihxJT0KPiEWwcM2d/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7-“Đối tác chiến lược” không thay thế được nội trị…

Bình luận của Vương Tùng Lâm/RFA

https://docs.google.com/document/d/1ZCW6bB2E6OXEaVp6KRgMCw_D7r46qqo-/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true