Guyana thuộc Anh và Guiana thuộc Pháp

Share this post on:

Có hai quốc mang tên giống nhau: Guyana và Guiana đều cùng ở Nam Mỹ chỉ cách nhau bởi nước Suriname

Guyana trước đây thuộc Anh, nay đã độc lập

Guiana hiện thuộc Pháp, có một nơi vừa phóng phi thuyền chở Viễn Vọng Kính James Webb

Viễn vọng kính James Webb được phóng ở French Guiana thuộc Nam Mỹ (không phải ở Phi Châu) và mạnh gấp 100 lần so với VVK Hubble.

https://www.latimes.com/business/story/2021-12-24/explainer-veteran-hubble-vs-new-webb-space-telescope

image.png

Guiana space center tọa lạc tại Guiana thuộc pháp.