Lịch trình thi đấu Giải Túc Cầu Nữ thế giới 2023

Share this post on:

Sau đây là Lịch trình thi đấu Giải Túc Cầu Nữ thế giới 2023 trong tuần này (giờ miền đông Hoa Kỳ)

Trận đấu giữa Hoa Kỳ và Hòa Lan

KẾT QUẢ VỪA QUA:

Màu đỏ: đã đấu và kết quả

Nhóm A


Nhóm B

Nhóm C

Nhóm D

Nhóm E

Nhóm F

Nhóm G

Nhóm H