Một nước vi phạm nhân quyền trầm trọng như Việt Nam không thể ngồi vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc – Kiến nghị

Share this post on:
Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (theo UN)

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam kêu gọi ký thỉnh nguyện thư chống CSVN tham gia Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Theo Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc sẽ biểu quyết vào tháng 10 năm nay cho nên chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa để vận động. Vì lợi ích chung, kính mong quý vị bỏ một hai phút để ký và giúp chuyển những nơi khác.

https://www.change.org/p/do-not-elect-vietnam-to-the-united-nations-human-rights-council-for-the-2023-2025-term

Xin chân thành cảm ơn quý vị.

Trân trọng,

TQH