Một phần ba GDP toàn cầu hiện được tạo ra ở các nền kinh tế phi dân chủ

Share this post on:

Tom Orlik (Nhà kinh tế), Scott Johnson (Nhà kinh tế) và Björn van Roye (Nhà kinh tế)

1 tháng 7 năm 2022· 

(Bloomberg) – Nền kinh tế toàn cầu phân mảnh hơn dường như đã đến, với một phần ba sản lượng hiện được tạo ra ở các nước phi dân chủ, theo tính toán của Bloomberg Economics. 

Theo những cách khác nhau và ở những mức độ khác nhau, Brexit, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, đại dịch và cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã khiến thế giới rời xa các nguyên tắc thị trường tự do, hướng tới một hệ thống hỗn loạn hơn nơi chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và địa chính trị tồi tệ ẩn chứa trong thương mại và quyết định đầu tư. Vẫn chưa rõ quá trình đó sẽ kết thúc ở đâu:

Một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa các quốc gia dân chủ và chuyên quyền là một khả năng có thể xảy ra. 

Một thế giới đa cực với các trung tâm quyền lực đối thủ ở Washington, Bắc Kinh, Brussels và New Delhi là một thế giới khác.