Nga mất 17 xe tăng, 31 hệ thống pháo và 350 quân trong 24 giờ

Share this post on:

 THỨ SÁU, NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2022, 10:33

15993

ALONA MAZURENKO – THỨ SÁU, ngày 7 tháng 10 năm 2022, 10:33

Lực lượng chiếm đóng Nga đã mất hơn 61.600 quân nhân kể từ ngày 24 tháng 2 – và 350 quân chỉ trong 24 giờ qua.  Theo nguồn tin của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Thông tin chi tiết: Tổng số tổn thất của lực lượng Nga trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 được ước tính như sau [số liệu trong ngoặc đơn thể hiện tổn thất mới nhất – ed.]:

 • khoảng 61.680 (+350 mới trong 1 ngày) quân nhân;
 • 2.466 (+17) xe tăng;
 • 5.093 (+29) xe chiến đấu bọc thép;
 • 1.455 (+31) hệ thống pháo binh;
 • 344 (+0) hệ thống tên lửa phóng nhiều lần;
 • 177 (+0) hệ thống phòng không;
 • 266 (+0) máy bay cánh cố định;
 • 233 (+1) máy bay trực thăng;
 • 1.067 (+20) UAV tác chiến-chiến thuật;
 • 246 (+0) tên lửa hành trình;
 • 15 (+0) tàu / thuyền;
 • 3.862 (+8) xe và tàu chở nhiên liệu;
 • 135 (+1) phương tiện và thiết bị khác.

Quân đội Nga đã chịu tổn thất nặng nề nhất trên mặt trận Kramatorsk và Kryvyi Rih.