OPEN LETTER FROM VIETNAMESE CIVIL SOCIETIES TO PRESIDENT BIDEN (Thư ngỏ của các tổ chức người Việt gửi TT Biden)

Share this post on:

Published 3:46 PM EDT, August 28, 2023Share

Vietnamese organizations sent an open letter to President Biden on his upcoming trip to Vietnam.

“… the signatories ask that President Biden addresses Vietnam’s human rights situation, especially the plight of those detained for their religious, human rights and democracy advocacy.”— Letter signatories

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, August 28, 2023/ EINPresswire.com / — On August 25, 2023, 37 Vietnamese organizations signed an open letter to President Biden regarding his upcoming trip to Vietnam. The open letter has four recommendations.

“First, the organizations believe that a successful US-Vietnam partnership requires accountability and mutual benefits. There are widespread reports of serious violations of human rights by the Vietnamese authorities. The letter emphasizes that an agreement to assist Vietnam’s efforts in semiconductor and artificial intelligence is a mistake. It alleges that AI, in the hands of an unchecked totalitarian system, is a tool for control and censorship. According to the open letter, any export of semiconductor technology to Vietnam is possibly destined to China to evade the ban on Chinese chip procurement.

Second, the letter recommends that the United States publicizes and enforces the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act in its dealings with the Vietnamese authorities. This legislation, a bipartisan bill passed by the U.S. Congress and signed into law in December 2012, permanently authorizes the President to impose visa- and property-blocking sanctions based on violations of human rights.

Third, the organizations caution the United States against implicitly recognizing Vietnam’s elections as free and fair. According to the signatories, elections in this communist country are not meeting international standards. The issue of free and fair elections is a matter of great importance to the Vietnamese people, in Vietnam and the US. A recent publication of a Free and Fair Election Scorecard gave Vietnam a low score of 27 out of 100 possible points, based on criteria by the Inter-Parliamentary Union. Vietnam, a one-party state, is consistently categorized as “not free” and “authoritarian” by many international organizations and governments. The Vietnamese organizations recommend that the US promotes verifiable free and fair elections in Vietnam as a partner in its free and open Indo-Pacific initiative.

Fourth, the signatories ask that President Biden addresses Vietnam’s human rights situation, especially the plight of those detained for their religious, human rights and democracy advocacy. Specifically, they recommend that the US voices its support for freedom of expression and independent labor unions in Vietnam, as conditions for diplomatic upgrade of bilateral relationship.”

The 37 signatory organizations are representatives of religious, community, political and civil societies. They include the following:

Advocates for Faith and Justice in Vietnam (AFJV)

Alliance for Democracy in Vietnam

Alliance for Vietnam’s Democracy

Assembly for Democracy in VietNam

Antelope Valley Vietnamese Association

Bloc 8406 International

Buddhist Church of America

Dai Viet Nationalist Party

Federation Of Vietnamese American Communities of U.S.A

Florida Việt Báo Newspaper

Free Vietnam Global Network

Interfaith Council of Vietnam, Overseas Office

Institut d’histoire de Cao Dai

Minh Van Foundation

National Organization of Vietnamese American Leaders (NOVAL)

One Bread

Republic of Vietnam Next Generations

Thang Nghia Society

The Greater Philadelphia Vietnamese American Community

The Greater Philadelphia Vietnamese Community Association

The Vietnamese Association of Jacksonville, Florida

United Council of Vietnamese Homeland and Overseas

United Vietnamese American Community of Pennsylvania

Vietnamese American Community of Central Virginia

Vietnamese American Science & Technology Society

Vietnamese Community of Florida

Vietnamese Community of Oregon

Vietnamese Community of Pomona Valley, CA

Viet 2000 Foundation

Vietnamese American Community of the USA

Vietnamese Americans for Human Rights

Vietnam Helsinki HR Committee

Vietnam Human Rights Day May 11 Organization

Vietnam Human Rights Network

Vietnam Democracy Center

Vietnamese Environmental Protection Society

Vietnamese Nationalist Party

David Tran

Alliance for Vietnam’s Democracy

email us here


Bản Việt ngữ

Thưa Tổng Thống,

Nhân chuyến công du Việt Nam sắp đến của Tổng Thống, chúng tôi, các tổ chức ký tên dưới đây, xin trân trọng đệ trình các khuyến nghị sau:

  • Chúng tôi tin rằng một mối quan hệ song phương muốn thành công đòi hỏi trách nhiệm và lợi ích chung. Nhà cầm quyền Việt Nam cần chứng tỏ rằng họ phải chịu trách nhiệm cho những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chúng tôi cũng cho rằng một thỏa thuận để thúc đẩy nỗ lực của Việt Nam phát triển chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là một sai lầm. AI trong tay của một thể chế toàn trị là một công cụ để đàn áp và kiểm duyệt người dân. Mặt khác, bất kỳ hoạt động xuất khẩu công nghệ bán dẫn nào sang Việt Nam đều sẽ có thể được gửi qua Trung Cộng với mục đích trốn tránh lệnh cấm bán chip.
  • Chúng tôi khuyến nghị Hoa Kỳ, thông qua Bộ Ngoại giao, công khai áp dụng Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu trong các quan hệ với nhà cầm quyền Việt Nam. Luật này cũng nên được dịch sang tiếng Việt và đăng nổi bật trên trang web và trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ.
  • Mỹ không nên mặc nhiên công nhận bầu cử ở Việt Nam là tự do và công bằng. Các cuộc bầu cử ở Việt Nam không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn quốc tế nào, chỉ đạt 27/100 trên Thang điểm Bầu cử Tự do và Công bằng dựa trên các tiêu chí được quốc tế chấp nhận. Vấn đề bầu cử tự do và công bằng là vấn đề hết sức quan trọng đối với người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ thúc đẩy các cuộc bầu cử tự do và công bằng có thể kiểm chứng được ở Việt Nam trên tư cách là một đối tác trong kế hoạch một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở.
  • Chúng tôi yêu cầu Tổng Thống thảo luận tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là hoàn cảnh của những người bị giam giữ vì lý do tôn giáo, nhân quyền và vận động dân chủ. Cụ thể, Mỹ nên lên tiếng ủng hộ quyền tự do ngôn luận và các liên đoàn lao động độc lập ở Việt Nam, coi đó là điều kiện để nâng cấp quan hệ song phương về mặt ngoại giao.

Xin cám ơn Tổng Thống đã xem xét. Chúng tôi chúc ông một chuyến đi thành công.