Sĩ quan Nga thiệt mạng tại chiến trường Ukraine tính đến ngày 21/4/2023 (từ 24/2/2022)

Share this post on:

Các lực lượng vũ trang Ukraine đã loại bỏ ít nhất 2.085 sĩ quan Nga tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2023. Dựa trên dữ liệu có sẵn công khai từ Nga. Xác nhận được thực hiện thông qua thông báo tang lễ, cáo phó và các trang web tin tức.

Tên, ảnh và nguồn: https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1InyFVmu1LoSjqcWTHe4iD9cR8CNiL-5Ke5Jiz_Mlvwc

Chi tiết thiệt hại:

  • 4 tướng 1 sao
  • 54 đại tá
  • 139 trung tá
  • 265 thiếu tá
  • 387 đại úy
  • 639 thượng úy
  • 356 trung úy
  • 241 các cấp bậc khác

TỔNG CỘNG: 2.085

Theo: Twitter. https://twitter.com/KilledInUkraine/status/1649403357851795456

Xem danh sách tại: https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1InyFVmu1LoSjqcWTHe4iD9cR8CNiL-5Ke5Jiz_Mlvwc


Tổng thiệt hại của Nga tính đến ngày 26/4/2023 (theo Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine)

Theo twitter: