30/4, Bình luận, Chiến tranh Việt Nam, Chính trị, Chủ nghĩa cộng sản, Cộng Đồng, CSVN, Dân Tộc, Đời sống, Hải Ngoại, Tỵ nạn cộng sản, Văn hóa, Việt Nam Cộng Hòa, Vượt biên

Những công trình của Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Chính Trị Tại Hải Ngoại

Phạm Bá Hoa22/4/2023Ước tính, cứ 2 người đến bến bờ tự do, có 1 người chết mất xác!Với lá Thư này, tôi tổng lược 4 bảng tổng hợp với...